Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden kun je lezen wat je van ons kunt verwachten. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze dienstverlening. Indien je vragen hebt over deze algemene voorwaarden kun je contact met ons opnemen via info@softhub.nl

Artikel 1. Definities

– Softhub Nederland: de eenmanszaak met KVK-nummer 76143910 gevestigd op Keizersgracht62, 1015CS Amsterdam, Nederland.

– Service provider(s): dienstverleners die jou kunnen helpen met de ontwikkeling van je website, app, software of andere gerelateerde producten en diensten.

– Jij: de aanvrager van vrijblijvend advies.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

– Deze algemene voorwaarde zijn van toepassing zodra je een vrijblijvend advies verzoek indient via onze website (www.softhub.nl)

– Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk als beide partijen dit schriftelijk bevestigen.

– Softhub Nederland heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Jij stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden gelden tussen jou en Softhub Nederland. De laatste versie van onze algemene voorwaarden kun je vinden op onze website.

Artikel 3. Dienstverlening van Softhub Nederland

– Softhub Nederland helpt jou gratis met het vinden van een geschikte service provider die kan helpen met de ontwikkeling van je digitale product.

– Jij gaat ermee akkoord dat Softhub Nederland jouw wensen voor het digitale product mag delen met de service providers inclusief een omschrijving van wat het digitale product moet doen.

– Softhub Nederland brengt vraag en aanbod samen. Softhub Nederland is niet betrokken bij een overeenkomst tussen service provider en jij.

Artikel 4. Privacy policy

Softhub Nederland beschermt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie hierover kun je de privacy policy van Softhub Nederland bekijken op de website (www.softhub.nl).

Artikel 5. Beperkte aansprakelijkheid.

– Softhub Nederland is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van service provider. Softhub Nederland is daarom niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van een service provider.

– Softhub Nederland is niet aansprakelijk voor het advies dat jij ontvangt van Softhub Nederland. Jij maakt zelf de keuze met welke service provider je een overeenkomst aangaat waarbij Softhub Nederland geen partij is. Softhub Nederland heeft een adviserende rol.

Artikel 6. Nietigheid

Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 7. Nederlands recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8. Bevoegde rechter

Geschillen tussen Partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van Rechtbank Amsterdam.

Voor vragen over de algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via info@softhub.nl

Softhub Nederland is de onafhankelijke software adviseur van Nederland. We helpen je gratis met de ontwikkeling van je digitale product.

KVK 76143910
KVK 76143910

Adres
Keizersgracht 62 1015CS Amsterdam Nederland

Adres
Keizersgracht 62 1015CS Amsterdam Nederland

© 2022 Softhub Nederland. Alle rechten voorbehouden. Privacy policy | Algemene voorwaarden  

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies, terms & conditions and privacy policy.